Cua go HDF

1.990.000

Giá cửa gỗ công nghiệp

1 bộ gồm: Cánh cửa + khuôn bao cửa + nẹp chỉ cửa

  • Cánh cửa dày 40mm với kích thước cánh cửa chuẩn là 830x2140mm
  • Khuôn bao cửa gỗ chuẩn là 40x110mm
  • Nẹp chỉ cửa gỗ 40x10mm

Bảng màu cửa gỗ HDF

mau-cua-go-cong-nghiep
.
.
.
.